Medeor Clinics - Ortopedie Ostrov
pooperační lůžkové oddělení: 353 364 136
ortopedické ambulance: zobrazit kontakty
orto-centrum@seznam.cz
U Nemocnice 1161, 363 01 Ostrov, ČR

operace De Quervainovy choroby

Morbus de Quervain onemocnění šlach, při kterém dochází k  dráždění šlach svalů musculus abduktor pollicis a extensor pollicis brevis v oblasti bodcovitého výběžku kosti vřetení  (processus styloideus radii) na palcové straně zápěstí, kde tyto šlachy probíhají  kostně-vazivovým kanálkem. Při otoku šlachy se tyto dráždí o kanálek a způsobují bolesti.

Příznaky

Pacient přichází pro bolesti v oblasti processus styloideus radii (palcová část dolní strany vřetenní kosti ). Udává omezení pohybů v palci, bolestivost při odtažení palce či při stisku. Je omezena svalové sila při stisku ruky. Typickým testem je bolestivost při zatahání za palec  v ulnární dukci zápěstí (úklon na malíkovou stranu) tzv. Finkelsteinův test. 

Terapie

V počátečních stadiích je možné znehybnění dlahou a následnou rehabilitací. Může pomoci podání nesteroidních antirevmatik  ať už místně, nebo v tabletách. U těžších stadií je možní provést obstřik kortikoidy do okolí šlach respektive do oblasti kanálku, což vede k ústupu otoku a obtíží.  Nikdy nesmí dojít k aplikaci obstřiku do šlachy, neboť hrozí její ruptura (prasknutí). Ze stejných důvodů by se obstřiky neměly opakovat. Při přetrvávání obtíží se provádí operační uvolnění šlach v kostěně- vazivovém kanálku.